Beleef Werelderfgoed Schokland

KinKorn, het Flevo-landschap, Museum Schokland

Sound design & Mix for installations

2023

Schokland, de eerste Nederlandse Werelderfgoed locatie, is beleefbaar gemaakt met behulp van sculpturen en verhalen. Op elke terp in het landschap staat op een sokkel een historische figuur geflankeerd door een dier. De aan de werkelijkheid ontleende karakters vertellen hoe het was om op het voormalige eiland te leven, tot het moment van gedwongen ontruiming.

De dieren vertellen over het heden en de toekomst. Hoe de vernatting ertoe bijdraagt dat en eiland en haar bodemschatten behouden blijven en tegelijkertijd de biodiversiteit wordt gestimuleerd.