Doc: Het uiterste middel


Director & Producer: Kees Vlaanderen / Selfmade films

sound design & mix for television / November 2015


uiterstemiddel


Voor het eerst gaf het ministerie van Veiligheid en Justitie toestemming om maandenlang te filmen in Detentiecentrum Rotterdam. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, worden hier opgesloten om te worden uitgezet. De film geeft een onthullende inkijk in het dagelijks leven in het detentiecentrum en doorbreekt vele ingesleten clichés in de beeldvorming over vreemdelingenbewaring.